Praktijk Tournesol

Lizan en Henk Zonneveld

Seksuele voorlichting


Op zoek naar bekwame gastdocenten om seksuele voorlichting te geven in onder- en/of bovenbouw?
Met aandacht voor relaties, seksueel plezier, diversiteit, seks online en communicatie van wensen en grenzen.
In een veilige sfeer met afwisselende werkvormen.
We komen graag met je in gesprek.Ons aanbod

We geven met veel plezier les in het vak Relationele en seksuele vorming op middelbare scholen.
In onderbouw en bovenbouw, op het vmbo (theoretische leerweg), de havo en het vwo.
Met ons aanbod sluiten we aan bij wensen van jongeren, docenten en schoolleiders:

 • een erkende, effectieve lesmethode: Lang Leve de Liefde (van Soa Aids Nederland en Rutgers);
 • aandacht voor allerlei thema's: de puberteit, relaties, seksueel plezier, veilig vrijen, seksuele-, gender- en seksediversiteit, seks in de media en online, consent en het aangeven van wensen en grenzen.
  Ook extra modules over LOVE online en seksuele diversiteit.
 • competente en relaxte docenten, die makkelijk over seksualiteit praten, de leerlingen serieus nemen en helpen hun eigen oordeel te vormen, een veilige sfeer weten te creëren en beschikbaar zijn om vragen aan te stellen;
 • afwisselende werkvormen: discussies, anonieme vragenrondes, praktische opdrachten, het geven van uitleg en tips, films en spellen;
 • ook seksuele vorming in de bovenbouw, wanneer leerlingen meer ervaring krijgen met relaties en seksualiteit en vragen hebben daarover.


Meer info programma onderbouw

Meer info programma bovenbouw


Wie zijn wij?

Lizan Zonneveld

 

Naast het geven van lessen seksuele voorlichting heb ik ook een coachpraktijk.
Ik help graag mensen trouw te zijn aan zichzelf. Dat brengt pas echt geluk in je leven,
zowel in je relaties als in je werk. Wat is het toch heerlijk als je jezelf kan zijn en jezelf kan accepteren zoals je bent en niet meer in aanpassing hoeft te gaan om door anderen geaccepteerd te worden.
Dat vind ik ook zo mooi aan seksuele voorlichting. Het gaat eigenlijk over dat iedereen anders is en dat dat ok is.
Of je nu homo, of hetero of bi bent, non-binair, transgender of aseksueel, het is allemaal ok.
Dan is het een kwestie van jezelf en anderen leren kennen in wensen en behoeften en ook in grenzen en daarover respectvol leren communiceren. Wat geweldig dat ik daar een steentje aan bij kan dragen bij jongeren.
Daar hebben ze de rest van hun leven plezier van!
Ik vind het ook leuk om weer voor de klas te staan. Eerder gaf ik les in Nederlands en communicatieve vaardigheden. Mijn leservaring en didactische vaardigheden zet ik graag in bij de lessen seksuele voorlichting.


Henk Zonneveld

Het is nu meer dan 30 jaar dat ik als hulpverlener werkzaam ben, in de vorm van lezingen, relatietherapie, persoonlijke gesprekken. Daarnaast heb ik veel gespreksgroepen begeleid.
Sinds 2020 werk ik samen met Lizan en geven we samen coaching, relatietherapie en begeleiden we gesprekken over 'er bewust te zijn'.
Sinds kort geef ik ook samen met haar lessen seksuele voorlichting.

Ik mag graag jongelui de nodige kennis bijbrengen over relaties en seksualiteit, zodat zij straks echt kunnen genieten van een relatie met een ander. Dat ze in alle vrijheid kunnen ontdekken wat ze zelf fijn vinden en de ander en daar op hun manier vorm aan kunnen geven.
Ik ben een goede verteller en kan met de juiste toon ook lastige onderwerpen op een lichte manier aan de orde stellen. Dat is bij een vak als seksuele voorlichting heel fijn, waar het belangrijk is dat leerlingen zich op hun gemak voelen en er een sfeer ontstaat van respect en acceptatie, ook al zijn er allerlei verschillen in opvattingen.Opbrengst

Met onze seksuele voorlichting dragen wij bij aan de volgende doelen:

 • een positieve seksualiteitsbeleving en bevordering van het welzijn en de seksuele gezondheid van leerlingen.
  Zij leren respectvolle, gelijkwaardige relaties aan te gaan en zelfstandig keuzes te maken;
 • betrouwbare informatie geven over relaties en seksualiteit (ouders, leeftijdsgenoten en media spelen ook een belangrijke rol, maar zijn niet altijd toereikend. Media geven soms ook een verdraaid beeld, dat vraagt om correctie);
 • ontwikkeling van positieve normen en waarden, met respect voor diversiteit;
 • kennis bijbrengen over de functies van het eigen lichaam en bevordering van een positief lichaams- en zelfbeeld;
 • kennis bijbrengen over anticonceptie en preventie van soa's, hiv, ongewenste zwangerschap en seksuele dwang
 • jongeren vinden manieren om hun gevoelens en behoeften te uiten en eigen genderrollen en seksuele identiteit te ontwikkelen

 

Meld je aan

Is je interesse gewekt en denk je dat wij voor jouw school wat kunnen betekenen?
We komen graag met je in contact.
We denken graag mee over specifieke wensen en wat er mogelijk is.
Naast lessenseries kun je ook denken aan een themaweek of een aanvulling op het reeds bestaande aanbod.
Heb je vragen of wil je graag meer informatie, neem dan contact met ons op.


Interessante links


© Praktijk Tournesol I Algemene voorwaarden I Privacyverklaring I Disclaimer